taal
nl

Privacy Policy

Privacy policy

1. Wie zijn wij?

Deze Privacy Melding is gericht aan de gebruikers van de Patient Journey App website. Deze privacy melding informeert u over de data die Interactive Studios B.V. (hierna ook wel: “we”) verzamelen via de Patient Journey App website.

De gebruiker van deze website wordt gezien als de betrokkene en Interactive Studios B.V. is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke gegevens verwerken we?

Wij verwerken via het contactformulier op de website de volgende gegevens:

(deze worden alleen verwerkt als u het formulier invult)

Deze gegevens worden gebruikt om direct contact met u op te nemen in relatie tot uw vraag of opmerking.

Wij verwerken, door gebruik te maken van Google Analytics, onder andere de volgende gegevens van de gebruikers van de OnlinePROMS website:

 

3. Hoe gebruiken wij deze informatie?

De gegevens onder kop 2 worden verwerkt om:

4. Met wie delen wij gegevens?

Wij gebruiken deze gegevens voor interne kwaliteitsdoelstellingen. Daarnaast wordt de data gedeeld met Google, daar zij de aanbieder zijn van het Google Analytics platform. Uw contactgegevens blijven bewaard in het beheersysteem van de website.

5. Hoe lang bewaren wij gegevens?

De gegevens worden bewaard zolang het Google Analytics account van Interactive Studios aan deze website is gekoppeld. Uw contact gegevens worden bewaard tot de website offline gaat, of tot het bewaren van uw gegevens niet langer noodzakelijk is.

6. Logging

Bij het aanbieden van de OnlinePROMS website worden statistieken bijgehouden over uw gebruik van de website door middel van Google Analytics, welke gegevens dit zijn kunt u vinden onder punt 2.

7. Hoe beveiligen wij uw gegevens

Wij leggen passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Interactive Studios is als organisatie zowel ISO27001 (informatiebeveiliging) als ISO9001 (kwaliteitsmanagement) gecertificeerd. Daarnaast is Interactive Studios NEN7510 (opslag van medische data) gecertificeerd. Regelmatig worden de systemen van Interactive Studios onderworpen aan security tests.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld wanneer onbevoegden toegang tot de Persoonsgegevens hebben door een toedoen die buiten het bereik van ons ligt.

8. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites of andere toepassingen van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy melding van deze websites of andere toepassingen te lezen alvorens van deze te gebruiken

9. Wat zijn uw rechten?

De gegevens welke wij over u verzamelen door middel van Google Analytics zijn voor ons niet herleidbaar tot een persoon. Wanneer u niet wil dat wij de onder punt 2 genoemde gegevens verzamelen, adviseren we u om geen gebruik te maken van deze website of de formulieren op de website.

10. Bescherming van privacy van kinderen

Wij begrijpen dat het belangrijk is om de privacy van kinderen in de interactieve wereld van internet te beschermen. De Patient Journey App website is niet ontworpen voor of opzettelijk gericht op kinderen van 13 of jonger. Het is geen beleid van Interactive Studios om opzettelijk informatie over personen van 13 of jonger te verzamelen of te bewaren.

11. Wijzigingen Privacy Melding & Contact

Wij kunnen deze privacy melding van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe wet- en regelgeving of andere ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. U kunt de laatste versie van het privacy statement terugvinden in op deze website. Vragen over deze privacy melding kunt u richten aan Interactive Studios door te mailen met info@interactivestudios.nl

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 juni 2018.